MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI
AYA Müzayede olarak düzenlediğimiz müzayedelere katılan tüm alıcılar, aşağıdaki müzayede katılım şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

1 - Satışa sunulan bütün eserler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre Ankara Etnografya Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmektedir.

2 - Müzayedede satışa sunulan eserler, satış öncesinde teşhir edilmektedir. Müzayedeye katılan alıcılar, müzayede öncesinde
eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayedenin online ve/veya basılı kataloğunda eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler, eksperlerin kanaatinde olup, ‘haliyle’ satışa sunulmaktadır. ‘Haliyle’ ibaresi, her eserin açıklamasında belirtilmek zorunda değildir. Alıcılar, atılan eserleri, fiyat teklif etmeden önce incelediğini ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3 - Eserler ile ilgili verilen bilgiler, taahhüt olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır. AYA Müzayede, satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu hususla ilgili AYA Müzayede firmasından eser satın alanlar ileride herhangi bir talep ve itirazda bulunamayacaklardır. Satış yapıldıktan sonra kusurlar ile ilgili itirazlar, kabul edilmeyecektir

4 - Müzayedede fiyat artırımı, sarih şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırarak yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, her ne şekilde olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Her bayrak kalkışında fiyatın nasıl artacağını, müzayede salonu yöneticisi belirler. Müzayede öncesi Müzayede Katılım Formu doldurmayarak bayrak almayan alıcıların artırmaya katılıp katılmamasını müzayede yöneticisinin inisiyatifindedir.


5 - Müzayede yöneticisinin artırmalardan sonra ‘saaat…tım’ sözü ve çanı çalmasının ardından yapılan tüm teklifler dikkate alınmaz.

6 - Firmamız, müzayede sırasında hal ve tavırlarından şüphe ettiği kişilerin artırımlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

7 - Satılan tüm eserlerle ilgili fatura kesilmektedir. Fatura bilgileri, müzayede katılım formunda belirtilen bilgilere göre düzenlenir.

8 - Satılan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Verilen son teklif ile oluşan fiyat ile bu fiyatın % 18’i kadarlık KDV, AYA Müzayede
tarafından alıcının borç hanesine kaydedilir. Ödemeler, AYA Müzayede’nin sahip olduğu banka hesaplarına, kredi kartı ile veya elden nakit ödeme şeklinde yapılabilir. Müzayedede satılan eserler ile ilgili çek, senet tahsilatı yapılmaz.

9 - Ödemeler müzayededen sonra en geç 7 gün içinde yapılmalıdır. Satın alınan eserin bedeli tam olarak ödenmediği taktirde firmamız, satış akdini fesih etme ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile, fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile tahsile yetkilidir. Firmamızın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura edilmiş eser satışlarının tahsili gerçekleşinceye kadarki bilcümle giderler, alıcıya aittir.

10 - Müzayede katılım formunda alıcı tarafından belirtilen adres, telefon, faks, e-mail adresi gibi bilgilerdeki yanlışlıklardan ve PTT ile ilgili gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

11 - Müzayedeye telefon ile katılacaklar ve rezerv fiyat vermek isteyenler, ‘Rezerv Fiyat Sözleşmesi’ ni doldurmak zorundadır.

12 - Müzayedede satışa sunulan eserlerin belirtilen niteliklere sahip olmaması, orijin itibarı ile beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında satışa sunuluyor olması durumlarında tüm sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

13 - Firmamız, müzayedede satışa sunulan herhangi bir eseri,
müzayededen geri çekebilir, birkaç eseri topluca satışa çıkarabilir, birbirinden ayırabilir ya da satışını reddedebilir.

14 - Müzayedeye katılarak 5.000 (beşbin) TL ve üzeri eser satın alan kişilere 4208 sayılı kanun gereği kimlik tespiti yapılacaktır.

15 - Katalogda yer alan bilgilerde baskı ve grafik kusurları varsa müzayede sırasında açıklamalar dikkate alınmalıdır.

16 - Müzayedede satışa sunulan eserlerin üzerlerindeki değerler, eserlerin satış bedelleri değil, müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

17 - Katalog basıldıktan ya da online katalog, yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler, alıcılara yansıtılacak olup, firmamız sorunlu tutulmayacaktır.

18 - 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine firmamızın rücu hakkı saklıdır.

19 - Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20 - Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Döviz fiyatları, M.B.D.S kuruna göre bilgilendirmek için yer almıştır.


Paylaş: